Az elektromos hálózatokra felszerelendő díszítő jellegű világító eszközök felszerelési és csatlakoztatási megoldásait, műszaki kivitelezését és elhelyezésének korlátait szabályozó tájékoztató.

Műszaki előírások

Bevezetés

Ez az előírás annak érdekében készült, hogy az önkormányzatok által évvégi ünnepekre a különböző áramszolgáltatók hálózatára felszerelendő díszítő jellegű világító eszközök felszerelési és csatlakoztatási megoldásait, műszaki kivitelezését és elhelyezésének korlátait szabályozza.

Jelen előírás az igénybejelentés, a hálózathasználati szerződés, a villamos energia elszámolás kérdéseit nem érinti, ezeket külön tájékoztatásban publikálják a szolgáltatók.

Általános előírások

Az elosztói engedélyes tulajdonában és üzemeltetésében álló kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat tartószerkezetein, kandeláber oszlopain bármilyen idegen eszközt csak a területileg illetékes üzemeltetővel történő előzetes írásbeli egyeztetést követően szabad elhelyezni.

Az elosztói engedélyes idegen eszköz elhelyezéséhez történő hozzájárulása nem helyettesíti más érintettek (közútkezelő, közműtulajdonosok) engedélyét, hozzájárulását.

Az elosztói hálózathoz csatlakoztatás előírásai

Az elosztói engedélyes tulajdonában lévő tartószerkezetekre szerelt díszvilágítási eszközök villamosenergia-ellátását elsődlegesen a közvilágítási hálózatról kell biztosítani.
Új díszvilágítási eszközök közvilágítási hálózatra csatlakoztatása csak az oszlopokra előzetesen felszerelt, műszaki standard szerinti csatlakozó berendezésen keresztül engedélyezett. A korábban kiépített berendezések  a már meglévő módon csatlakoztathatók, amennyiben ez érintésvédelmi szempontból megfelelő.
A csatlakozó berendezést gyengeáramú hálózatok fölé, de az elosztóhálózat alá kellő távolságtartással (csupasz vezetéknél 0,9 m ; szigetelt vezetéknél 0,6 m) kell felszerelni.
A hálózatra 3×2,5 mm2-es Mt kábellel kell csatlakoztatni, 3 db szorítóval.
A csatlakozó berendezések véglegesen az oszlopon maradhatnak.
Az előírásainknak nem megfelelő, szabálytalan csatlakozásokat az élet és a vagyon védelme érdekében az áramszolgáltató megszünteti és eltávolítja!

A csatlakozó berendezések villamos hálózatra csatlakoztatását, a meglévők bontását és áthelyezését a hálózaton való munkavégzésre feljogosított vállalkozások erre alkalmas személyei az elosztói engedélyes üzemeltető személyzete által szabályosan (érvényes KFMU használatával) feszültségmentesített KIF hálózaton, vagy KIF FAM feljogosítással rendelkező vállalkozások feszültség alatti munkavégzéssel (FAM) végezhetik el .

A kivitelezők a munkavégzésre vonatkozóan kötelesek egyeztetni az illetékes közvilágítási területgazdával legalább 15 nappal a munkák megkezdése előtt (írásbeli bejelentés, amely tartalmazza a munkavégzés időpontját, a kivitelező vállalkozás megnevezését, székhelyét és elérhetőségeit).

Amennyiben a díszvilágítási eszköz nem a csatlakozó berendezéssel érintett oszlopon kerül elhelyezésre (átfeszítés, fenyőfa, stb.), akkor ezeket áram relével ellátott csatlakozó berendezésen keresztül kell csatlakoztatni a közvilágítási elosztóhálózatra, az oszloptól közvetlenül a díszvilágítási eszközvezetett kültéri, időjárásálló légkábellel. A légkábelt a földről kézzel elérhetetlen magasságban kell felfüggeszteni és rögzíteni. Közút felett legalább 5,5 m-es magasságot kell tartani. Az átfeszítéseket tilos úgy szerelni, hogy a gyengeáramú hálózatokkal összeérjen. Tilos az áramszolgáltató oszlopról gyengeáramú, vagy az áramszolgáltató hálózat részét nem képező oszlopra vezetőképes anyaggal átfeszíteni.

Munkabiztonsági előírások

Villamos szabadvezetéki hálózaton végzett bármilyen munkánál az 1 méternél magasabb munkaállásból végzett munka magasban végzett munkának minősül, ezért fontos, hogy az erre vonatkozó előírásokat betartsák.

A díszvilágítási eszközök felszerelése csak az elosztói engedélyesnél engedélyezett, oszlophoz kiköthető támasztólétráról, felépíthető (speciális) létráról, valamint szerelőkosaras, illetve létrás gépkocsiról történhet, betartva a feszültséghez közeli munkavégzésre vonatkozó előírásokat, megközelítési távolságokat (részletes leírás a FAM előírásai).

A feszültség alatt álló szabadvezetékek közelében az emelőgépek használatára kiemelten figyeljenek (erre vonatkozóan a fent említett előírásokon felül további szabályokat tartalmaz a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet, valamint a 47/1999. (VIII. 4.) GM. Rendelet)!

Munkavégzés megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni az oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop szilárdságával, állékonyságával kapcsolatban aggály merül fel, akkor erről az elosztói engedélyes illetékes területgazdáját tájékoztatni kell, ilyen esetben a munkavégzést kizárólag szerelőkosaras vagy létrás gépkocsival szabad elvégezni.

A csatlakozó berendezések üzemeltetését (kezelését, hibajavítását) az önkormányzatok által megbízott, közvilágítást üzemeltető vállalkozás, vagy egyéb, KIF FAM feljogosítással rendelkező vállalkozás erre alkalmas személyei végezhetik.

Motívum rögzítések

Átfeszítés:

Az átfeszítések rögzítése előrefeszített, megfelelő szilárdságú acélsodronyra történik. Bekötéséhez IP védett bekötődoboz áll rendelkezésre, amihez a kábeltoldás nincs mellékelve.

Kandelábermotívum:

A kandelábermotívum rögzítése hiltiszalaggal történhet az “oszlopra”. (A kandelábermotívumok fém kerettel rendelkeznek.) Bekötéséhez 1,5m kábellel van ellátva, végdugó nélkül. Ezt bekötő dobozba lehet bekötni. A bekötődoboz nem tartozéka ezeknek az elemeknek.

Függesztékek:

A függesztékek rögzítéséhez szükséges az 7400AL alumínium tartószerkezet. Ennek segítségével tudják kandeláberre rögzíteni.(A függesztékek fém kerettel nem rendelkeznek.) Bekötéséhez 1,5m kábel áll rendelkezésre, végdugó nélkül. Ezt bekötő dobozba lehet bekötni. A bekötődoboz nem tartozéka ezeknek az elemeknek.

7400AL és ART01 rögzítő:

Előregyártott fém tartószerkezet ( aluminium ) függesztékek és keret nélküli motívumok oszlophoz történő rögzítéséhez.
Feladata : A kiválasztott motívum szerkezeti kötése a hordozóeszközhöz.
Hordozóeszköz lehet bármely kivitelű oszlop és/vagy kandelláber D=10 cm felett.
Nevezett tartószerkezetek kialakításuknál fogva alkalmasak a fém,fa vagy beton elektromos oszlopokon történő rögzítésre.

Rögzítési lehetőségek:

1. Csavarkötéssel – a tartószerkezet talpazatán található furatokon átmenő metrikus fém csavar vagy facsavarok segítségével
2. Pántolással – a tartószerkezeten kialakított vezetőnyílásokon átmenő HILTI szalag segítségével
3. Oldhatóan – A PIX 01 szerkezet rögzíthető oszlopokon „kiemelhető“ verzióban is, ehhez az oszlopra fixen rögzítendő a pix fogadására alkalmas előregyártott szerkezet, mely állandó elhelyezésre kerül az oszlopon és a motívum rögzítését és gyors fel és leszerelését teszi lehetővé egy mozdulattal. Az oszlopra szerelhető fogadóegység (FIX 01) külön katalógustermék, nem tartozéka a tartószerkezetnek.

A fenti tartószerkezetek kizárólag mechanikus kötés és rögzítés funkcióját látják el, az elektromos bekötés minden esetben a helyi lehetőségeknek és az adott eszköz paramétereinek figyelembevételével kerül kialakításra a szerelést végző elektromos szakemberek által.

Ha mindez túl bonyolultnak tűnik, szívesen átvállaljuk Öntől teljes felelősséggel a feladatot. Hívjon a +36 30 740 1788-as telefonszámon, vagy írjon nekünk a fenyszakerto@glansya.hu e-mail címre.